Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Tmi VilleVille

Peuramäentie 9 a 2, 02750 Espoo

tmivilleville@gmail.com

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa Ville Ahonen

Rekisterin nimi

VilleVillen potilasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tmi VilleVillen ja asiakkaiden välisen asiakas- ja hoitosuhteen suunnitteleminen, hoitaminen ja ylläpito. Rekisteriä käytetään palvelun käyttäjien tunnistamiseen, aktivoimiseen, hallintaan, toteuttamiseen, laskuttamiseen sekä tiedottamiseen. Tietoja voidaan käyttää myös palveluiden väärinkäytösten selvittämiseen. Rekisteriä voidaan käyttää myös liiketoiminnan suunnittelemiseen ja kehittämiseen, sekä markkinointiin ja käyttömäärien ja -asteiden mittaamiseen.

Rekisterin tietosisältö

Nimi, ajanvaraustiedot (ajankohta, paikka, varauspäivä), laskutustiedot, s-postiosoite, puhelinnumero, sukupuoli,
sosiaaliturvatunnus, kotikunta, käyttäjän asiakas-, tutkimus- ja hoitosuhteen
suunnittelemisen, hoitamisen ja ylläpidon kannalta tarvittavat terveydentilatiedot.
Näiden lisäksi muut käyttäjän itsensä antamat tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan käyttäjältä itseltään hänen rekisteröityessään palvelun käyttäjäksi tai varatessaan aikaa, sekä
hoitotapahtuman aikana tehtävien kirjausten muodossa. Tämän lisäksi tietoja
saadaan käyttäjän muutoin käyttäessä palveluita.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta rekisterin ulkopuolisille tahoille. Tietoja voidaan luovuttaa käyttäjän suostumuksella kolmansille
osapuolille, kuten muille terveydenhuoltolaitoksille. Tietoja voidaan myös
luovuttaa, mikäli Suomen laki niin edellyttää.

Rekisterin tietoja ei säilytetä eikä luovuteta Euroopan Unionin tai Eta-alueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Tietokoneella käsiteltävät tiedot:

Käyttäjä voi kirjautua palveluun käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Käyttäjätunnuksiin liittyvät salasanat säilytetään
salattuina. Rekisterin käyttöoikeus on vain sellaisilla henkilöillä, joilla on pääsy
tietoihin tämän rekisterin käyttötarkoituksen mukaisten tehtävien ja teknisten
ylläpitotoimien suorittamista varten. Rekisteritietoja säilytetään alan yleisten
käytäntöjen mukaan suojatuissa palvelintiloissa.